Đội Ngũ Giáo viên trường Tiểu học số 2 Phước Lộc tham gia Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm 2018-2019 và gặt hái được nhiều thành công