Hình ảnh ngày khai trường năm học 2018-2019

Tập thể Giáo viên - học sinh trường Tiểu học số 2 Phước Lộc đã tổ chức thành công Ngày hội khai trường năm học 2018-2019