Một số hình ảnh tham gia hoạt động trò chơi dân gian và thành tích đạt được của trường TH Số 2 Phước Lộc nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018