Ngày hội đọc sách ngày 21/4/2018

Trường Tiểu học Số 2 Phước Lộc đã tổ chức thành công Ngày hội đọc sách cho các em học sinh ngày 21/4/2018