Quý thầy cô giáo trường TH số 2 Phước Lộc tổ chức thành công ngày hội CBCC,VC năm học 2018-2019