Cuộc thi điền kinh học sinh

Cuộc thi điền kinh học sinh

Sau thời gian luyện tập tích cực, học sinh trường Tiểu học số 2 Phước Lộc đã vinh dự nhận được 2 giải ba và 1 giải khuyến khích trong cuộc thi điền kinh năm học 2018-2019